Vizualizace 1
Vizualizace 1
Vizualizace 2
Vizualizace 2
Vizualizace 3
Vizualizace 3
Pohled severní
Pohled severní
Pohled východní
Pohled východní
Pohled jižní
Pohled jižní
Pohled západní
Pohled západní
Půdorys 1.NP
Půdorys 1.NP
Řez A
Řez A
Řez B
Řez B
Funkční schéma
Funkční schéma
Provozní schéma
Provozní schéma
Situace
Situace

Vodňany

soutěžní návrh, 2012

město:
Vodňany

stát:
Česká republika

typ:
kulturní centrum

Návrh parteru kulturního domu, Zeyerových sadů, vychází z určení hlavních komunikačních tras a návazností mezi významnými uzly města. Počítá s průhledovými osami mezi nimi. Za hlavní uzly a komunikace považujeme autobusové a vlakové nádraží, náměstí, a také třeba uvažovanou promenádu ze západu směrem ke kulturnímu domu. Kolem kulturního domu projdou či projedou na kole denně prakticky celé Vodňany při cestě z autobusového nádraží či centra domů na sídliště a naopak. V zadní, jižní části pozemku je zásadní bariéra vlakové trati, která směřuje většinu lidí k traťovému přechodu v jihozápadní části. V této části navrhujeme komunikaci ze zhutněného písku a volně rostlou louku s kvítím, sekanou jen několikrát do roka. V plánu je pobytové místo, doplněné vybaveností kulturního domu (kavárna), ideální pro volnočasové aktivity jako frisbee, petanque, nebo i volejbal, případně fotbálek. Přilehlému odbornému učilišti se nepochybně bude hodit.

Naopak přední (východní a severní) část pozemku je v návrhu pojednána více architektonicky, s řízenou úpravou, s diferencovanými cestami. Ty jsou navrženy jako vyvýšené (15-20 cm), čímž se vytváří jasná avšak nikoli bezpodmínečná bariéra k nadměrnému užívání kultivované perfektní zeleně. Stezky kvalitou reflektují svou důležitost. Hlavní trasy a bezprostřední parter objektu je navržen z kvalitního povrchu, ať už probarvených betonových panelů nebo kamenné dlažby. Trasa, jež míjí kulturní dům bez zájmu o něj, je z pororoštu, který se jinak k materiálům kulturního domu staví podobně. Zkratka v severní části objektu je navržena jako „zábavová“, z dřevěných pražců. Tři pomníky, jež jsou součástí parku, jsou v relativní blízkosti komunikací, s drobným úsilím dosažitelné, avšak chceme se vyhnout jejich obkružování zpevněnými komunikacemi, kdo je zvídavý, snadno nahlédne. Cyklostezku nyní kolidující s pěšími, plánujeme odklonit přes zásobovací (hospodářský dvůr), nicméně omezenému užívání kol se v parku rozhodně nebráníme. V severním, hlavním parteru, navrhujeme dlážděný svah s vsazenými lavičkami, jako dostatečnou rozptylovou plochu i další lákadlo pro obyvatele Vodňan k navštívení kulturního domu i jeho okolí, pro celodenní život na tomto místě.

V novém provozu kulturního centra jsou umístěny zadáním požadované funkce. Hlavním prostorem je multifunkční sál s minimální kapacitou 300 lidí, se skloněnou podlahou, jež znemožňuje variabilitu. Novým provozem přesunutým sem z Bavorovské ulice, je knihovna. Navýšení hmoty bude patřit právě této funkci. Všechny části jsou v logické návaznosti, u vstupu informace, 50místný kinosálek, knihovna, jež se počíná prvním patrem, a tvoří komín knih, propsaný do lobby, mateřské centrum na východ, s vazbou na kavárnu a venkovní dětské hřiště. Kavárna obsahuje dětský koutek (poblíž společného vstupu do mateřského centra), může disponovat i počítači s internetem. Lobby umožňuje příležitostné výstavy. Mateřské centrum, užívané často v hlavním provozním čase dětí, tj. dopoledne, je orientované na východ. Provoze blackboxu je plně variabilní, počítá se s praktikábly pro jeviště a teleskopickou tribunou. Provoz jeho zázemí je přísně separován od dalších funkcí, je výhradně v přízemí. Pro místní zájmové spolky je první patro jižní části, s oddělitelným schodištěm, přístupným z venkovní přízemní terasy. Technické zázemí objektu (strojovna vzt a kotelna) je v stávajícím suterénu pod lobby. Návaznost čítárny a kavárny není podle našeho názoru podstatná a neslučuje se se standardním knihovničním čítárenským provozem.

Koncepční myšlenka navazuje na širší vazby s okolím. Průhledové osy, ztracenost domu v zeleni a to, kudy budou místní i návštěvy nové kulturní centrum míjet. Dá se říct, že nejvíce lidí přijíždí do Vodňan autobusem a většina služeb se nachází na náměstí. Na obě tyto linie navazuje naše nová dominanta domu. Věž. Věž plná knih s výhledem do okolí. Starý kulturák dostal svoji dominantu, Zeyerovy sady taktéž. Přes zeleň od náměstí, i od nádraží prosvítá nová bílá (až zemitá) hmota, odrážející okolí a učesané kostrbaté přístavky s novým využitím. Hmota domu byla dále sjednocena výraznou pergolou. Přístavkům, obklopujícím dříve hlavní hmotu, kinosál, byly zamíchány funkce, tak aby jednotlivé provozy logicky navazovaly. Na vstupní prostor, rozlehlé foyer budou ať přímo či nepřímo navazovat tyto funkce. Knihovna, blackbox, kinosál, kavárna a přes ní pak mateřské centrum. Zmíněné centrum dotýkající se mateřského koutku bude mít i svůj vlastní vstup stejně jako zbylé dvě funkce, kluby, zkušebna a zázemí blackboxu.

Starý dům dostal novou tvář, dominantu a bude místem, kde bude živo a rušno po celý den. Dominantou je věž vytyčující vstup, zpřehledňující celý objekt, který je vidět ze všech bodů, jež považujeme za významné.