Současný stav - fasáda
Současný stav - fasáda
Současný stav - fasáda
Současný stav - fasáda
Současný stav - chodba
Současný stav - chodba
Současný stav - schodiště
Současný stav - schodiště
Typické podlaží
Typické podlaží
Pohled, řez
Pohled, řez

Korunovační 30

projekt, 2011

město:
Praha 7

stát:
Česká republika

typ:
bytový dům