Vizualizace 1
Vizualizace 1
Vizualizace 2
Vizualizace 2
Vizualizace 3
Vizualizace 3
Pohled z ulice
Pohled z ulice
Uliční fasáda
Uliční fasáda
Dvorní fasáda
Dvorní fasáda
Půdorys 1.NP
Půdorys 1.NP
Řez A
Řez A
Řez B
Řez B

Kamenická 33

projekt, 2008

město:
Praha 7

stát:
Česká republika

typ:
přístavba kanceláří

Dvorní přístavba rozšiřuje prostor kanceláří v přízemí stávajícího činžovního domu. Navržena je jednopodlažní mírně zvlněná hmota s atriem a extenzivní zelenou střechou s rozchodníky a vonnými bylinami. Půdorys je po třech stranách ohraničen původními zdmi na hranici pozemku, které nepřevyšuje. Venkovní atrium oválného tvaru je umístěno na podélné ose dvora a je přístupné z navrhovaných kanceláří. Nosnou konstrukci tvoří stávající plotové zdi po obvodu pozemku a nově navržené dřevěné sloupy kolem atria, na které budou uloženy dřevěné lepené vazníky. Fasáda atria bude tvořena systémovým lehkým obvodovým pláštěm osazeným za nosný systém.

Přístavba je provozně propojena s 1.NP ve stávající části objektu. Hlavní přístup do této části je řešen přes recepci přístupnou z prostoru podesty hlavního domovního schodiště při vstupní hale. Samotný prostor nově navrhované části je řešen jako velkoprostorová kancelář s částečně oddělenými zasedacími místnostmi. Je zřízeno nové sociální zázemí, které doplňuje sociální zázemí stávající. Kanceláře jsou osvětleny z atria, v případě potřeby se jako varianta doplňkového osvětlení, především v rozích přístavby, nabízí umístění světlovodů střeše objektu.

Stávající objekt má šest nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží s nedávno dokončenými podzemními garážemi. Půda je krytá sedlovou střechou. Hlavní průčelí je orientované do ulice Kamenická. Jedná se o dvousměrnou komunikaci, s možností stání po obou stranách vozovky. Zadní průčelí je orientováno do dvora, který je ze všech stran obestavěn zdmi a má nepravidelný půdorys. V zadní části dvora převyšuje okolní zdi o 3 metry vyšší sousední objekt.